Pokud by se všechny pojízdné kontejnery pořízené v rámci projektu „Bezpečnost obyvatel na území obcí Bärenstein-Vejprty“ postavily vedle sebe do řady, nestačila by šířka parkoviště u hasičské zbrojnice v Bärensteinu. 
V každém z 16 kontejnerů na kolečkách o rozměru EURO-Palety (80 x 120 cm) bude uloženo různé vybavení. Každý z kontejnerů je vybavený aretovaní brzdou.
Kontejnery budou na základě zprostředkovaných informací – hesla - vybrány a podle plánu naloženy na příslušné vozidlo Logistik 2 a převezeny na místo zásahu. Pro přepravu hasičů slouží vozidlo pro přepravu hasičů, které bylo pořízeno rovněž v rámci tohoto projektu.
Nakládky dle hesla zásahu:
Požár:
    Kontejner s prostředky ochrany dýchacích orgánů
    Kontejner s nosnou stříkačkou
    Kontejner s 480m B-hadicí
    Kontejner s příslušenstvím pro 480m B-hadicí
    Kontejner skříň se 200 litry na tvorbu pěny
    Kontejner mřížový (prázdný)
Technická podpora - povodeň/nepřízeň počasí:
    Kontejner světlo/proud
    Kontejner se 2 kalovými čerpadly typu Spechtenhauser Mini-Chiemsee
    Kontejner s příslušenstvím pro 2 kalová čerpadla typu Spechtenhauser Mini-Chiemsee
    Vysavač na mokré a suché vysávání
    Kontejner svinovací hadice
    Kontejner s nosnou stříkačkou   
    Kontejner mřížový s pytli písku

Technická podpora – dopravní nehody, škody způsobené vichřicí:
   Kontejner světlo/proud
   Kontejner vichřice, nářadí
   Kontejner skříň se záchytnou vanou

Technická podpora – velké škody, evakuace, záchranný stan:   
Kontejner nafukovací záchranný stan
Kontejner vytápění stanu
Kontejner světlo/proud
Kontejner vichřice, nářadí
Kontejner ochrana dýchacích orgánů
Kontejner mřížový (prázdný)

Technická podpora – zachycování ropných produktů
    Kontejner nádrž
    Kontejner světlo/proud
    Kontejner mřížový s nornými stěnami
    Kontejner mřížový s nornými stěnami
Dále byla pořízena kamera s termovizí, která byla umístěna ve vozidle HLF 20. Pro potřeby cvičení/školení bylo pořízeno čerpadlo ve skutečné velikosti o hmotnosti cca 70 kg a také zařízení na nácvik obnovení srdeční a dýchací činnosti a mladí hasiči byli vybaveni novými uniformami.
Cílem nákupu je mít k dispozici mnohostranně využitelné zásahové vozidlo pro akce na území obcí Bärenstein a Vejprty a také mimo něj, které umožní cílené zásahy i s malým počtem hasičů.
Po realizaci nákupů vybavení a vytvoření plánů pro jednotlivé typy zásahů bude nyní následovat postupný nácvik práce hasičů obou hasičských sborů s jednotlivými moduly.

Pořízení vozidla a pojízdných kontejnerů je součástí projektu "Bezpečnost obyvatel na území obcí Bärenstein-Vejprty" podpořeného v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2014 - 2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie.