Náplní projektu je vytvoření podmínek pro další  prohloubení a rozšíření vzájemné spolupráce na poli bezpečnosti obyvatelstva, zejména ze strany hasičských sborů obou obcí. Vedle nezbytných společných cvičení hasičů, akcí pro  nejmladší hasiče, seznámení s předpisy a postupy při zásazích na opačných stranách hranice a dalších akcí, napomůže tomuto cíli v rámci uvedeného projektu také pořízení nezbytného vybavení. Na české straně se jedná především poprvé v historii a jedinečně o pořízení nového hasičského vozu včetně vybavení, nového podvozku pro hasičský žebřík a terénního vozidla pro zásahy v terénu a v zimním období.

Součástí projektu je také výměna hydrantů ve městě, dále se po stavební stránce o úpravy hasičské zbrojnice - výměna nevyhovujících vrat do garáží, elektroinstalace a vzduchotechnika a úprava asfaltového povrchu před zbrojnicí. Vedle pořízení výbavy pro německé hasiče je součástí projektu i vybudování společného systému bezpečnostního monitorování včetně protipovodňové signalizace. Součástí nákladů jsou pak nezbytné administrativní úkony a spolupráce externích odborníků a samozřejmě také společná slavnostní akce při úspěšném završení projektu.